Upravit stránku
Pokud jste rozhodnutí pro vlastní pokládku plovoucí podlahy, přečtěte si tyto souhrnné rady a užitečné typy pro pokládku dřevěných plovoucích podlah. Vaše podlaha bude jako od profesionála.
U plovoucí podlahy je mimořádně důležité zejména důkladné vyrovnání podkladu, aby se předešlo houpavému efektu nebo dokonce poškozování zámkových spojů. Výsledný vzhled podlahy a kvalita pokládky výrazně závisí na řemeslné dovednosti, citu pro rozložení barevných odstínů v ploše i pečlivém provedení detailů.

Skladování a instalace plovoucí podlahy

Podlahové dílce skladujte v neporušených obalech na rovném a suchém podkladu. Nechte je uskladněné alespoň 48 hodin v  podmínkách, které odpovídají těm v místě pokládky. Relativní vlhkost vzduchu v místnosti, kde bude materiál uložen a pokládán, musí být v  rozmezí 40 – 60 % a teplota mezi 18 až 24 °C. Vyvarujte se nadměrnému ohýbání dílců dřevěné plovoucí podlahy, které by mohlo vést k popraskání laku

Požadavky na podklad


Podlahu pokládáme na podpůrný podklad plovoucím způsobem. Podkladem může být beton, stávající dřevěná podlaha nebo jiná základová plocha, která poskytne dostatečnou podporu. Podklad musí být absolutně vyrovnaný a  vodorovný, dostatečně suchý a chráněný před vlhkostí.

Na podklad položte paroizolační nebo zvukově izolační materiál (mirelon 3 mm). Kobercové materiály jsou příliš měkké a musí být tudíž odstraněny. Při výběru podkladního materiálu je třeba přihlížet k  platným předpisům, týkajícím se parotěsné i zvukové izolace.

Dilatace pro sesychání a bobtnání


Je nutné pomocí klínků vymezit dilatační spáru alespoň 10 mm mezi podlahou a pevnými konstrukcemi jako jsou stěny, prahy, zárubně dveří a  schody. Těžké kusy nábytku (např. knihovny nebo příborníky) musí být od podlahových dílců odděleny, aby se umožnilo dřevěné plovoucí podlaze rozpínat.

Pokud šířka plochy podlahy v příčném směru dílců překročí 6 m, zvětšete dilatační spáru o 2 mm na každý nadměrný metr. U místností, jejichž šířka překračuje 8 m, je nutné zřídit v podlaze další dilatační spáru. Po položení podlahy odstraňte klínky a zakryjte dilatační spáry obvodovými nebo přechodovými lištami.

Připevnění lišt ke stěnám proveďte tak, aby nebránily plnému pohybu podlahy. Malé mezery nebo otvory lze vyplnit tmelem vhodného odstínu.

První řada podlahových dílců


Dílce jsou většinou pokládány ve směru světla procházejícího oknem. Položte první dílec podél stěny perem zámku ke stěně (obr. 1). Dílce pokládejte zleva doprava. Je-li poslední dílec příliš dlouhý, zařízněte jej na správnou délku.

www.plovouci-podlaha.com
www.plovouci-podlaha.com

Dílec zkraťte tak, aby mezi jeho koncem a stěnou byla ponechána cca 10mm mezera. Upevněte koncové spoje lehkým poťukáváním na vrchní plochu dílce u spojovaného konce a to přes příklepový špalík, aby nedošlo k poškození podlahového dílce. Spoje na koncích všech dílců jsou upevňovány stejným způsobem.

Další řadu začněte odříznutou částí z první řady tak, aby bylo zajištěno, že spoje v přilehlých řadách nejsou v přímce. Dohlédněte na to, aby boční spoje mezi dílci dvou sousedních řad byly alespoň 50 cm od sebe. Uříznutý dílec umístěte řezaným koncem ke stěně.

www.plovouci-podlaha.com
www.plovouci-podlaha.com

Lehce vložte pero zámkového spoje na podélné straně do drážky dílce v předchozí řadě tak, že dílec, zatížený pouze vlastní vahou směřuje mírně nahoru.

Nesnažte se umístit dílec do konečné polohy zacvaknutím shora. Lehce poklepejte přes příklepový špalík zboku na podélnou hranu, až dílec sám zapadne do správné pozice položte další dílec tak, že jeho konec těsně nasadíte ke konci předchozího dílce a nasunete jej podélnou stranou do zámkového spoje předchozí řady tak, že je zatížen jen vlastní vahou a směřuje mírně vzhůru.

www.plovouci-podlaha.com
www.plovouci-podlaha.com

Potom poklepejte přes příklepový špalík zboku na podélnou hranu, až dílec sám zapadne do správné pozice. Nakonec upevněte i boční spoj lehkým poklepáním přes příklepový špalík na horní plochu spojovaného dílce.

Po položení druhé řady zkontrolujte, že jsou tyto rovné. Použijte diagonální měření pozice šňůry představující stranu pravoúhelníku, potom zkontrolujte, že první řady podlahy jsou rovnoběžné s touto šňůrou.

Pokud stěna místnosti není kolmá k přilehlé stěně, zařízněte podlahový dílec plovoucí podlahy na patřičnou šíři a při jeho použití jako šablony nakreslete řeznou čáru podél první řady podlahových dílců. Řezáním podél této čáry zajistíte, že řada podlahových dílců bude kopírovat přímku zdi. Mezi stěnu a podlahové dílce umístěte klínky pro zajištění dilatační spáry. Poté můžete dále systematicky pokračovat v pokládce zbývajících podlahových dílců bez přerušení. Poslední řada podlahových dílců

Pokud je poslední řada podlahových dílců příliš široká, zařízněte ji na patřičnou šíři. Pro její zjištění změřte vzdálenost mezi předposlední řadou dílců a zdí a odečtěte 10 mm pro šířku dilatační spáry. Poslední řadu upevněte pomocí páčidla.

www.plovouci-podlaha.com

Jak položit plovoucí podlhahu u dveří či potrubí?


Vždy u dveřního otvoru ponechejte dilatační spáru 10 mm. Překryjte ji prahem nebo přechodovou lištou. Uchycení lišty nad dilatační spárou musí být provedeno tak, aby nebránilo pohybu podlahových dílců. Dveřní obložky (rám) zařízněte tak, tak aby byla zajištěna možnost dilatace podlahy a podlahové dílce končily pod obložkami. Pokud je třeba příslušný podlahový dílec upravit, postupujte podle pokynů pro pokládání poslední řady.

Tam kde se nachází topné potrubí, vyvrtejte skrz podlahový dílec otvor o průměru o 20 mm větším než je průměr potrubí. Od kraje podlahového dílce vyřízněte kus až k vyvrtanému otvoru. Po umístění podlahového dílce přilepte odříznutý kus zpět na místo. Mezeru mezi podlahou a potrubím lze zakrýt např. plastovou krytkou.

Vzdálenost mezi topením a podlahou musí být alespoň 60mm. U úzkých ploch, kdy jsou parkety instalovány napříč, např. ve vstupních halách, je lepší zámkový spoj lepit.

Zdroj: www.plovouci-podlaha.com

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti