Upravit stránku
Odpadní vodu z větších provozoven je nutné předčistit.
Problém se zvýšenou koncentrací tuků v odpadní vodě mají nejčastěji stravovací zařízení, jako jsou restaurace, školní a závodní jídelny, ale i výrobny a hotely. Přemíra tuků v odpadní vodě nejen zanáší kanalizaci, ale také způsobuje nepříjemný zápach. Řešením je využití odlučovačů neboli lapačů tuků.

Každý obyvatel by měl svědomitě likvidovat odpadní vodu tak, aby nedocházelo k poškozování kanalizace a přírodního prostředí. Po vylití tuků a olejů do kanalizace dochází k jejich srážení a postupnému zanášení potrubí. Proto je nutné dodržovat tzv. kanalizační řád, který stanovuje pravidla pro likvidaci odpadní vody. Jedním z bodů tohoto řádu je povinnost instalace odlučovače tuků jako ochrany kanalizační sítě, která platí pro:

  • kuchyňské a restaurační provozovny, které připraví minimálně 300 teplých jídel denně,
  • výrobny uzenin, mléčných a masných výrobků,
  • provozovny s prodejem smažených jídel,
  • výrobny cukrárenských výrobků,
  • další provozovny a výrobny produktů, při jejichž výrobě vzniká odpadní voda s obsahem rostlinných i živočišných tuků (posuzuje místní vodoprávní úřad)

Pravidla pro likvidaci tuků a olejů platí i v domácím prostředí. Vylévání olejů do odpadu má za následek snižování odtoku vody a postupně dochází k ucpání kanalizační přípojky a vnitřního potrubí. Odstranění těchto ucpávek hradí majitel v plné výši.

Jak funguje lapač tuků

Lapáky tuků jsou předřazené čisticí jednotky před čistírnou odpadních vod nebo před vypouštěním odpadní vody do veřejné kanalizace. Jedná se o vodotěsnou jímku svařenou z polypropylénových desek se soustavou norných stěn a přepážek. Znečištěná odpadní voda vtéká do lapače, kde dochází k sedimentaci kalů a oddělení tukových částickteré vzlínají k povrchu. Vyčištěná voda odtéká a tuky se shromažďují v sedimentačním prostoru lapáku.

Každý lapač tuků má svůj provozní řád, ve kterém je jasně stanoveno, jak často by se mělo zařízení čistit. Tuky by se měly schraňovat v pevně uzavíratelných obalech a likvidovat na tomu určených místech (sběrné dvory, speciální popelnice).

Ropné látky - další nežádoucí složka odpadní vody

Povinnost instalace odlučovače ropných látek se nejčastěji týká auto a pneuservisů, opraven, dílen, čerpacích stanic a veřejných myček. Tzv. lehké kapaliny stékají společně s dešťovou vodou z parkovišť a znečištěných vozů do kanalizace a zanášejí ji. Konstrukce odlučovače ropných látek se skládá z kalové jímky a vlastního odlučovače. Proces čištění odpadní vody funguje na stejném principu jako u odlučovačů tuků - ropné látky se vznášejí na vodní hladinu do sběrného žlabu.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti