Upravit stránku
Voda z veřejného vodovodu je stále dražší a její cena poroste i nadále. Proto mnoho lidí uvažuje o vybudování studny. Jenže voda není naším majetkem, takže jen tak si postavit studnu, byť na svém pozemku, a využívat vodu z ní, nemůžeme. Pro její stavbu platí přísná pravidla.

Jak na novou studnu?

Pro začátek si uvedeme stručně v několika bodech, jaké kroky budete muset při budování studny absolvovat.  

  • Hydrogeologický průzkum – zahrnuje nalezení zdroje vody, projekt průzkumného vrtu, hloubení a vyhodnocení průzkumného díla a závěrečnou zprávu.  
  • Vypracování projektové dokumentace studny – obsahuje vyjádření odborně způsobilé osoby a jeho zapracování do dokumentace, která se přikládá k žádostem o územní a vodoprávní rozhodnutí.
  • Územní a vodoprávní řízení – územní řízení o umístění studny provádí místní stavební úřad. Následné, vodoprávní řízení pro stavební povolení studní jednotlivých domácností (a chat) provádí vodoprávní úřad pověřeného obecního úřadu. Nejpozději se stavebním povolením musí vydat rozhodnutí o povolení odběru podzemní vody. Stavební povolení smí vydat jen se souhlasem stavebního úřadu, který vydal územní rozhodnutí o umístění stavby a nyní kontroluje, jestli je s ním vodoprávní rozhodnutí v souladu.  
  • Stavba vodního díla – resp. konečná úprava průzkumného vrtu.  
  • Kolaudace stavby vodního díla - teprve kolaudací je stavební dílo definitivně ukončeno.   

Nalezení vhodného místa

Místo, kde bude nejvhodnější studnu umístit, najde podle tradičního způsobu proutkař, popř. specializovaná firma za pomoci moderní techniky. Při rozhodování dbejte na dodržení dostatečné vzdálenosti od studní, které se nacházejí v těsném sousedství. Dále dodržujte vzdálenosti od potencionálních míst znečištění v lokalitě (septik, kompost aj.), aby nedocházelo k znečištění vody vinou průsaků. Průzkumný vrt, z něhož se odebere vzorek zeminy, podloží a vody, která projde laboratorním rozborem, vám pomůže zjistit, jaké je na konkrétním místě složení půdy a jak kvalitní je nalezený zdroj vody. Výsledky rozborů pak určí kvalitu vody a porovnají ji s limity danými vyhláškou ministerstva zemědělství.  

Nechte si vyhotovit chemický a mikrobiologický rozbor vody z vaší studny. Třeba zjistíte, že máte kvalitní kojeneckou vodu!
Hluboká studna
Pozvěte si proutkaře. Ten zjistí kde je nejhodnější místo pro vybudování studny.

Potřebná dokumentace


Studna je podle stavebního zákona stavbou. Musí být tedy mj. povolena speciálním stavebním úřadem (vodoprávním úřadem). A podle vodního zákona je současně vodním dílem, k jehož provedení (ale i změně nebo zrušení!) je také nutné povolení vodoprávního úřadu, zejména povolení k odběru vody. Obě povolení vydává v jednom rozhodnutí příslušný vodoprávní úřad, který vykonává působnost speciálního stavebního úřadu. Domovní studny povolují pověřené obecní úřady. Všechny šachty a vrtané studny hlubší než 30 m jsou dále podle horního zákona považovány za báňská díla. K těmto studním je nutný i souhlas Obvodního báňského úřadu. K povolení stavby studny potřebujeme nejen projekt, ale i mnoho dalších dokumentů. Bude nezbytné obrátit se na specialisty. Zákon totiž nepovoluje stavbu studny svépomocí, ani pod odborným dohledem. Stavbu studní vrtaných, ale i kopaných mohou podle zákona vykonávat jen firmy (osoby), které k tomu mají živnostenské povolení a také oprávnění od báňského úřadu. Rovněž doporučujeme uzavřít s firmou na vybudování studny i průzkum smlouvu.

Jaký si zvolíte typ? 

Při úvahách o výstavbě vlastní studny je dobré vědět, že existují dva typy studní - studny vrtané nebo kopané. Rozhodnutí o tom, jaký typ zvolit, přenechte odborníkům. Obecně ale platí, že kopané studny jsou pracnější a dosahují omezené hloubky. Z logiky věci vyplývá, že tím jsou náchylnější na místní znečištění vody, popř. kolísání hladiny během roku. Jakmile zjistíte, že hladina podzemní vody je hlouběji než 12 - 15 metrů, bude výhodnější uvažovat o studni vrtané. Průměr vrtu se pohybuje od 150 do 300 mm v závislosti na předpokládané spotřebě vody a na rozsahu zdroje. Za metr vrtané studny zaplatíte - s přihlédnutím na druh podloží - od 1500 Kč výše.

Praxe ukazuje, že vrtané studny se většinou volí tam, kde se předpokládá menší odběr vody, jde tedy o ideální řešení například právě pro rekreační chatu. U velkých chalup si naopak nechte vyhloubit studnu kopanou, protože lze předpokládat daleko větší odběr vody. Obvyklý průměr kopaných studní je 1000 až 1500 mm (tento rozměr garantuje pojmutí dostatečného množství vody). Firmě zaplatíte za práci a materiál v rozmezí od 5500 Kč do 7000 Kč/metr studny. I když se vám může počáteční vložená investice do vybudování nové studny zdát vysoká, určitě se vám s odstupem času několikanásobně vrátí. Kvalitní voda z vlastní studny se tak stane vaším rodinným pokladem.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti